2. marts 2020

INVITATION TIL MUSIK I LEJETS GENERALFORSAMLING

Musik i Lejet inviterer til ordinær generalforsamling d. 2. april kl. 18:00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af 2019-årsrapport til godkendelse.
  4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller Foreningens medlemmer.
  5. Fastsættelse af budget og kontingent for det indeværende regnskabsår.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleant.
  8. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
  9. Eventuelt.

Vi fremsender yderligere materiale til generalforsamlingen snarest, herunder regnskabet for Musik i Lejet 2019.

Har du ikke tilmeldt dig 2020-medlemsskabet eller mangler du at indbetale kontingent for 2020, skal det gøres inden d. 1. april: TILMELD DIG HER.

Medlemskabet af foreningen Musik i Lejet koster 100 kr. pr. år. Beløbet skal indbetales på enten MobilePay: 46551 eller foreningskontoen: Reg. nr: 2255 - Konto nr: 6895493714

Emner, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til Bestyrelsen senest 14 dage efter indkaldelsens udsendelse på: [email protected]

Du kan læse Musik i Lejets vedtægter her.

Adresse: Musik i Lejets kontor på Ravnsborggade 8B, 2. sal, 2200 København N.