Bestyrelse, vedtægter & regnskab

Musik i Lejet er konstitueret som en forening. Foreningen drives af sine medlemmer og en frivillig bestyrelse. Foreningen Musik i Lejet har på almennyttigt grundlag til formål:

At støtte og udvikle det kulturelle musikmiljø i Nordsjælland gennem at gennemføre en årligt tilbagevendende kulturel begivenhed, Musik i Lejet – og andre arrangementer. At yde økonomisk støtte til idrætsarbejde, børn og unge og kultur i Gribskov Kommune.

Musik i Lejets bestyrelse:

  • Peter Maarbjerg (Formand)
  • Lars Thykier (Næstformand)
  • Søren Stakemann
  • Stine Freisner
  • Arthur Green
  • Anthony Aconis

Musik i Lejet er en §8a-godkendt organisation. Musik i Lejet er derfor momsfritaget og kategoriseres som en almennyttig, velgørende forening. At være en velgørende forening betyder, at Musik i Lejet uddeler årets overskud for arrangementet Musik i Lejet. Følgende er SKATs liste over godkendte §8a foreninger.

Musik i Lejet indstillede overskudsmodtagere til godkendelse hos SKAT og uddelte efter SKATs godkendelse følgende beløb til foreninger og institutioner i Gribskov Kommune:

Uddeling i 2015: 252.258 kr.

Uddeling i 2016: 230.994 kr.

Uddeling i 2017: 282.432 kr.

Uddeling i 2018: 325.000 kr.

Uddeling i 2019: 532.199 kr.

Uddeling i 2020: 1.000.000 kr.

Uddeling fra Sommersol i 2021: 900.000 kr.

Uddeling i 2022: 590.485 kr.

Seneste regnskab & vedtægter:

Vedtægter 2022

Regnskab 2022

Regnskab 2021

Regnskab 2020

Regnskab 2019