10. januar 2019

Musik i Lejet støtter Tisvilde Hegn OK

Musik i Lejets økonomiske støtte til Tisvilde Hegn OK realiserede en klubtur til Spanien i skolernes efterårsferie.

39 af klubbens medlemmer deltog. Turen styrkede kammeratskabet på tværs i klubben, og løberne fik samtidig orienteringsteknisk udbytte af at løbe i fremmede terræner.