8. januar 2020

Musik i Lejet søger dygtige frivillige til sikkerhedsgruppen

Har du interesse for sikkerhed og festivaler, og vil du gerne udfordre dig selv og samtidig tilføje nye kompetencer til dit CV? Så er det måske dig, vi søger som frivillig til at styrke sikkerhedsgruppen på Musik i Lejet.

Som frivillig i sikkerhedsgruppen skal du arbejde både før og under festivalen, da vi planlægger opbygningen og afviklingen af Musik i Lejet i koordinering med myndigheder samt resten af festival-organisationen. Der er derfor møder i løbet af foråret og forsommeren på Musik i Lejets kontor på Nørrebro. På nuværende tidspunkt består gruppen af tre færdiguddannede Katastrofe- og Risikomanagers.

Mulige arbejdsopgaver:

  • Assistere inden for beredskabsområdet, koordinering af brandmateriel, sikre opsætning af nødbelysning, skilte etc., klargøring til brandsyn, vejlede produktionen under opsætningen.
  • Assistere indenfor Crowd Safety, da vi i år skal bygge et nyt Crowd Safety team op, som du kan være med til at få indflydelse på.
  • Trafik: Hvert år bliver Hovedgaden i Tisvilde lukket for trafik, og dette skal planlægges og afvikles i samarbejde med politi og hjemmeværn.
  • Arbejdsmiljø: Her skal der være et bindeled mellem sikkerhed og organisationens arbejdsmiljøansvarlige.
  • Etablering og indretning af beredskabskontoret.

Alt efter din interesse finder vi de områder, som du skal arbejde med. Du behøver ikke nødvendigvis at have erfaring, men du skal være opsat på at lære.

Praktisk:

  • I dagene inden afvikling er der stor fokus på opbygningen af festivalpladsen, og du skal derfor være på pladsen senest dagen inden afvikling.
  • Dernæst bemander du vores beredskabskontor under afvikling, hvor du agerer radiooperatør, står for logføring, registrering af hændelse samt andre ad hoc opgaver.
  • Du sidder ikke alene, men skal tænke selvstændigt og agere ud fra de meldinger, der kommer.
  • Under afvikling får du 3 vagter af ca. 8 timers varighed.

Vær opmærksom på, at alt dette er estimater, og man skal være indstillet på ændringer.

Ud over armbånd og adgang til festivalen får du forplejning og overnatning under opbygningen og afviklingen af Musik i Lejet samt andre goder.

Kontakt:

Hvis ovenstående lyder interessant for dig, så send en mail til: [email protected] senest mandag d. 20. januar. Skriv gerne lidt om dig selv, dine interesser og erfaringer indenfor sikkerheds- og festivalarbejde, og hvorfor du gerne vil være en del af holdet.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til Josephine Luxford fra Sikkerhedsgruppen på 30 70 62 43 eller skrive en mail til ovenstående mailadresse.